Letní hokejová škola se koná pod záštitou náměstka Libereckého kraje RNDr. Jiřího Čeřovského a letošní ročník je věnován náhlému odchodu a památce Pavla Žůra. Projekty Výběru hokejové mládeže tří krajů Czech North Hockey se konaly v letech 2019-2021 pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, náměstka Mgr. Martina Červíčka, hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Jarmily Pokorné a radního Mgr. Karla Horčičky, náměstků Libereckého kraje Mgr. Pavla Svobody, MUDr. Přemysla Sobotky a Ing. Jitky Volfové.

CZECH NORTH HOCKEY

Přihláška do letní hokejové školy

Příjem přihlášek OTEVŘEN

Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky a souhlasu s ošetřením přijde emailem potvrzení o jejím odeslání a registraci hráče. 

Platbu zašlete bankovním převodem na účet 161706565/2010 do 30.4.2023. Do poznámky platby uveďte jméno hokejisty.  

V případě potřeby vystavení faktury pro zaměstnavatele KONTAKTUJTE NA EMAIL: info@czechnorthhockey.cz, tel.: 603507419.  Je třeba uvést požadované znění faktury a fakturační údaje.

V případě náhlého zrušení Letní hokejové školy z důvodu vládního nařízení (např. pandemie) bude ve 100% výše ceny platba zaslána zpět nejpozději v plánovaný den zahájení.  

7.500 Kč (315 EUR) - ubytování, snídaně, oběd, večeře, svačiny a pitný režim.
5.500 Kč (240 EUR) - příměstská varianta - oběd, svačiny, pitný režim 

Pozor: V případě většího zájmu bude dána přednost těm, kteří mají uhrazen účastnický poplatek do termínu
 

Přihláška ONLINE

Elektronická přihláška zde

Dále po příjezdu na místo je potřebné odevzdat plnou moc a souhlas zákonných zástupců nezletilého dítěte

WORD (Vyplnit a podepsané odevzdat při příjezdu)